Firma DOMESTAV EKO rozšířila svůj sortiment dřevěných domů o objekty určené pro kolektivní ubytování. Záměrem vývoje těchto objektů bylo doplnění sortimentu o levné alternativy ocelových kontejnerů, tzv. dřevěné kontejnery.

Proč dřevěný kontejner?

Celosvětově se využívají téměř výhradně ocelové kontejnery. Opotřebení, opravy a údržba nejsou ovšem tak výhodné jako u dřevěných materiálů (pořizovací náklady, sváření atd.). Bydlení mezi dřevěnými stěnami je příjemnější a zdravější než ve schránce z oceli. Dřevěné kontejnery lze snadněji a levněji obměňovat, přizpůsobovat a přestavovat a dřevo je navíc jako obnovitelná surovina šetrnější k životnímu prostředí. Rozměry a spojovací prostředky dovolují skladování a transport po celém světě, nebudou však přemisťovány každý den, nabízí ale architekturu a stavební technologii jednoduchých domů.

Základním konstrukčním prvkem dřevěného kontejneru je samonosná rámová konstrukce vyplněná tepelnou izolací, opláštěná smrkovými palubkami. Interiér je zakončen požárně odolnými deskami, které opticky odpovídají sádrokartonovému záklopu. Dosáhli jsme tak, jak konstrukčně tak vizuálně, objektu pro důstojné krátkodobé ubytování.

Objekty pro kolektivní ubytování jsou vyrobeny ve výrobní hale do finální podoby a následně převezeny nákladním automobilem na Váš pozemek a umístěny pomoci jeřábu. Tyto typy domů je možné postavit na železobetonové desce, patkách, či zemních vrutech….

Objekty jsou vhodné především pro vybavení kempů, táborů, nebo migračních hot spotů. Domy ve většině případů vyrábíme v základním standardu. Dům však můžete mít zhotovený i bez vybavení nebo dle vašich požadavků.

PŘEDNOSTI:

– velmi nízká pořizovací cena

– rychlá výstavba

– snadné přemístění

– dobrá energetická náročnost