Navržené sídliště DOMESTAV EKO prakticky znázorňuje velmi efektivní možnost využití objektů kolektivního ubytování pro zřízení campů, táborů, nebo migračních hot spotů.

Projekt sídliště pojme až 1 500 osob na ploše 12 500 m2.

Zastavěná plocha je rozčleněna na ubytovací část pro rodiny a pro jednotlivce. V části pro rodiny jsou umístěny ubytovací objekty s vlastním sociálním zařízením, v části pro jednotlivce jsou ubytovací objekty doplněny společnými sociálními objekty. Mimo jiné jsou zde navrženy objekty pro shromažďování osob a obchody.

Záměrem vývoje těchto objektů bylo doplnění sortimentu o levné alternativy ocelových kontejnerů, tzv. dřevěné kontejnery.

Proč dřevěný kontejner?

Celosvětově se využívají téměř výhradně ocelové kontejnery. Opotřebení, opravy a údržba nejsou ovšem tak výhodné jako u dřevěných materiálů (pořizovací náklady, sváření atd.). Bydlení mezi dřevěnými stěnami je příjemnější a zdravější než ve schránce z oceli. Dřevěné kontejnery lze snadněji a levněji obměňovat, přizpůsobovat a přestavovat a dřevo je navíc jako obnovitelná surovina šetrnější k životnímu prostředí. Rozměry a spojovací prostředky dovolují skladování a transport po celém světě, nebudou však přemisťovány každý den, nabízí ale architekturu a stavební technologii jednoduchých domů.

Základním konstrukčním prvkem dřevěného kontejneru je samonosná rámová konstrukce vyplněná tepelnou izolací, opláštěná smrkovými palubkami. Interiér je zakončen požárně odolnými deskami, které opticky odpovídají sádrokartonovému záklopu. Dosáhli jsme tak, jak konstrukčně tak vizuálně, objektu pro důstojné krátkodobé ubytování.

Objekty pro kolektivní ubytování jsou vyrobeny ve výrobní hale do finální podoby a následně převezeny nákladním automobilem na pozemek a umístěny pomoci jeřábu. Tyto typy domů je možné postavit na železobetonové desce, patkách, či zemních vrutech….