Doposud se firma DOMESTAV EKO soustředila pouze na objekty určené pro bydlení, ať už celoroční nebo rekreační. Velmi dobře si však uvědomujeme využitelnost a uplatnění našich dřevěných kontejnerů v komerčním sektoru, proto jsme pro Vás náš sortiment rozšířili o objekty určené pro komerční využití.

Proč dřevěný kontejner?

Celosvětově se využívají téměř výhradně ocelové kontejnery. Opotřebení, opravy a údržba nejsou ovšem tak výhodné jako u dřevěných materiálů (pořizovací náklady, sváření atd.). Pobyt mezi dřevěnými stěnami je příjemnější a zdravější než ve schránce z oceli. Dřevěné kontejnery lze snadněji a levněji obměňovat, přizpůsobovat a přestavovat a dřevo je navíc jako obnovitelná surovina šetrnější k životnímu prostředí. Rozměry a spojovací prostředky dovolují skladování a transport po celém světě, nebudou však přemisťovány každý den, nabízí ale architekturu a stavební technologii jednoduchých objektů.

Základním konstrukčním prvkem dřevěného kontejneru je samonosná rámová konstrukce vyplněná tepelnou izolací, opláštěná smrkovými palubkami, kontaktním zateplovacím systémem, plechovými nebo minerálními fasádními deskami. Interiér je zakončen požárně odolnými deskami, které opticky odpovídají sádrokartonovému záklopu. Dosáhli jsme tak, jak konstrukčně tak vizuálně, reprezentativního objektu pro Vaše komerční účely.

Komerční objekty DOMESTAV EKO jsou určeny pro všestranné využití, nezáleží tedy na tom, zda podnikáte v obchodu, službách nebo výrobě. Mezi příklady námi navržených objektů tak můžete najít třeba cukrárnu, prodejnu, administrativní budovu, či kadeřnictví.

Jednotlivé objekty jsou vyrobeny ve výrobní hale do finální podoby a následně převezeny nákladním automobilem na Váš pozemek a umístěny pomoci jeřábu. Tyto typy objektů je možné postavit na železobetonové desce, patkách, či zemních vrutech….

Objekty jsou vhodné především jako malé, či mobilní provozovny.

PŘEDNOSTI:

– velmi nízká pořizovací cena

– rychlá výroba

– snadné přemístění

– dobrá energetická náročnost

Občanské objekty

V této sekci naleznete objekty občanské vybavenosti vhodné nejen pro veřejnou správu. Jedná se o objekty, které mohou splnit svůj účel hlavně v rámci regionálního rozvoje. Tyto objekty jsou vhodným řešením pro obce, kraje, ale i soukromé Investory. Typickým příkladem jsou komunitní domy pro seniory, dětské školky, informační centra, nebo úřady.

Konstrukce a podoba těchto objektů vychází z modulových domů DOMESTAV EKO, nebo skeletové konstrukce, tzv. dřevěných kontejnerů DOMESTAV EKO.

Modulové domy představují nejvyšší stupeň prefabrikovaných objektů. To znamená, že objekt, splňující vysoké požadavky na plnohodnotné využití vyrobíme ve výrobní hale a následně dopravíme na Váš pozemek. Hlavní výhodou tohoto systému je rychlost výstavby, která probíhá mimo váš pozemek, tedy bez hluku a odpadu. Samotné umístění a kompletace modulů na pozemku probíhá v řádu hodin, max. několika málo dnů, podle složitosti.

Proč dřevěný kontejner?

Celosvětově se využívají téměř výhradně ocelové kontejnery. Opotřebení, opravy a údržba nejsou ovšem tak výhodné jako u dřevěných materiálů (pořizovací náklady, sváření atd.). Pobyt mezi dřevěnými stěnami je příjemnější a zdravější než ve schránce z oceli. Dřevěné kontejnery lze snadněji a levněji obměňovat, přizpůsobovat a přestavovat a dřevo je navíc jako obnovitelná surovina šetrnější k životnímu prostředí. Rozměry a spojovací prostředky dovolují skladování a transport po celém světě, nebudou však přemisťovány každý den, nabízí ale architekturu a stavební technologii jednoduchých objektů.

Základním konstrukčním prvkem dřevěného kontejneru je samonosná skeletová konstrukce vyplněná tepelnou izolací, opláštěná smrkovými palubkami, kontaktním zateplovacím systémem, plechovými nebo minerálními fasádními deskami. Interiér je zakončen požárně odolnými deskami, které opticky odpovídají sádrokartonovému záklopu. Dosáhli jsme tak, jak konstrukčně tak vizuálně důstojného a reprezentativního objektu pro občanské účely.

Kolektivní ubytování

Firma DOMESTAV EKO rozšířila svůj sortiment dřevěných domů o objekty určené pro kolektivní ubytování. Záměrem vývoje těchto objektů bylo doplnění sortimentu o levné alternativy ocelových kontejnerů, tzv. dřevěné kontejnery.

Proč dřevěný kontejner?

Celosvětově se využívají téměř výhradně ocelové kontejnery. Opotřebení, opravy a údržba nejsou ovšem tak výhodné jako u dřevěných materiálů (pořizovací náklady, sváření atd.). Bydlení mezi dřevěnými stěnami je příjemnější a zdravější než ve schránce z oceli. Dřevěné kontejnery lze snadněji a levněji obměňovat, přizpůsobovat a přestavovat a dřevo je navíc jako obnovitelná surovina šetrnější k životnímu prostředí. Rozměry a spojovací prostředky dovolují skladování a transport po celém světě, nebudou však přemisťovány každý den, nabízí ale architekturu a stavební technologii jednoduchých domů.

Základním konstrukčním prvkem dřevěného kontejneru je samonosná rámová konstrukce vyplněná tepelnou izolací, opláštěná smrkovými palubkami. Interiér je zakončen požárně odolnými deskami, které opticky odpovídají sádrokartonovému záklopu. Dosáhli jsme tak, jak konstrukčně tak vizuálně, objektu pro důstojné krátkodobé ubytování.

Objekty pro kolektivní ubytování jsou vyrobeny ve výrobní hale do finální podoby a následně převezeny nákladním automobilem na Váš pozemek a umístěny pomoci jeřábu. Tyto typy domů je možné postavit na železobetonové desce, patkách, či zemních vrutech….

Objekty jsou vhodné především pro vybavení kempů, táborů, nebo migračních hot spotů. Domy ve většině případů vyrábíme v základním standardu. Dům však můžete mít zhotovený i bez vybavení nebo dle vašich požadavků.

PŘEDNOSTI:

– velmi nízká pořizovací cena

– rychlá výstavba

– snadné přemístění

– dobrá energetická náročnost