Velmi dobře si uvědomujeme, že působnost v našem odvětví nelze stavět pouze na samotné výrobě, proto jsme rozšířili naše pole působnosti o inženýrské a administrativní činnosti.

Nabízíme Vám komplexní služby a potřebnou podporu ať už ve fázi rozhodování, technické přípravy, projektu, realizace až k nastěhování. Mezi nabízené služby patří:

– Zpracování architektonického návrhu.

Náš architekt Vám vypracuje originální architektonický návrh odpovídající Vašim potřebám a představám.

– Zpracování vizualizace a umístění objektu do prostředí

Naši designéři Vám vyhotoví vizualizace v různých úrovních složitosti, odpovídající reálnému vzhledu a umístí objekt do prostředí Vašeho pozemku pro lepší představivost a rozhodování.

– Zpracování projektové dokumentace

Vypracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci pro různé stupně stavebního řízení, či přesně podle požadavku stavebního úřadu.

– Vyřízení stavební povolení

Náš externí specialista Vás může plně zastoupit v procesu vyřízení stavebního povolení. Zastoupí Vás při jednání s úřady, zajištění nezbytných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů, osob a zajistí ostatní nezbytné úkony potřebné k získání stavebního povolení.