Energetická náročnost

Energetickou náročnost každého objektu lze zjistit z protokolu nazvaného Průkaz energetické náročnosti budovy (zkratka PENB). Tento protokol musí být ze zákona součástí každé projektové dokumentace při žádání o stavební povolení či souhlas na stavebním úřadě.

Průkaz energetické náročnosti dělí budovy do 7 tříd. Tyto třídy jsou označeny písmeny A-F a mají své vlastní grafické značení. Podstatou celého dělení je veličina nazvaná „Měrná roční spotřeba energie na vytápění“. Tato veličina se udává v kWh/m2 za rok [kWh/m2·a]. Jednoduše se jedná o spotřebu elektrické energie, kterou musíte odebrat z veřejné sítě pro provoz Vaší otopné soustavy na dobu jednoho roku. Výsledná hodnota je ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří například typ vytápění, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, typ větrání, podíl obnovitelných zdrojů energie, ale také například nadmořská výška objektu apod.

Dnešní legislativa povoluje u všech žádostí o výstavbu novostaveb pouze domy, které spadají do energetických tříd A - C. Budovy ve třídách D – G nejsou dnes již povoleny a nemůže jím být uděleno stavební povolení.

Budovy spadající do kategorie „A“ (mimořádně úsporné) se dají ještě dále rozdělit do 4 podkategorií, které jsou pro veřejnost daleko povědomější a v dnešní době často zmiňované. Jedná se o následující kategorie:

Nízkoenegetický dům

Budovy, jejichž měrná roční spotřeba energie na vytápění je v rozmezí 50 – 15 kWh/m2·a.

Energeticky pasivní dům

Budovy, jejichž měrná roční spotřeba energie na vytápění je menší jak 15 kWh/m2·a.

Energeticky téměř nulový dům (nulový dům)

Budovy, jejichž měrná roční spotřeba energie na vytápění je menší jak 5 kWh/m2·a. Často se tyto budovy milně posuzují jako budovy, které mají nulovou spotřebu energie na vytápění. Není tomu tak. Tyto budovy potřebují minimální množství energie pro svůj provoz, nejsou však naprosto soběstačné.

Energeticky aktivní dům

Budovy, jejichž měrná roční spotřeba energie na vytápění je nulová. Tyto typy budov jsou schopny sami vyrobit tolik energie, kolik je potřeba na jejich vlastní provoz. Často jsou však i schopny vyrobit energii nad rámec své spotřeby, která se dá akumulovat nebo prodávat zpět do veřejných sítí.

<h2">PENB modulové a panelové dřevostavby Domestav EKO s.r.o.

Všechny naše typové modulové a panelové domy splňují dnešní požadavky na energetickou náročnost budovy a nespadají hůře jak do skupiny „B“, to stejné samozřejmě platí i pro individuální projekty dle přání investora. Naše firma je schopna budovy zhotovit ve všech povolených energetických třídách, tedy od třídy „A“ (nízkoenergetické, nulové a aktivní domy) až po třídu „C“. V případě zájmu o jakoukoliv z našich modulových či panelových dřevostaveb, ale také o individuální výstavbu, je zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy samozřejmostí.

VZDUCHOTĚSNOST OBÁLKY BUDOVY

Blower-door test je detekční metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění energetické náročnosti domu. Při vadách vzduchotěsnosti oken, stěn či střechy totiž dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění.