Projekce

Projekce

Náš tým odborných konstruktérů a projektantů má dlouholetou zkušenost s návrhy rodinných domů a bytové výstavby. Poskytujeme našim zákazníkům komplexní a individuální přístup v řešení architektonických návrhů a 3D vizualizací. Jsme flexibilní a přizpůsobíme se Vašemu času tak, abychom všechny možnosti Vašeho budoucího bydlení dokonale vymezily.

Náš čas, flexibilita a osobní přístup k zákazníkovi vede k precizní a dokonalé dřevěné stavbě Vašeho rodinného domu.

 

3D vizualizace

Abyste si byly schopni udělat jasnou představu o tom, jak bude dům na Vašem pozemku vypadat, jsme schopni před samotnou realizací zhotovit 3D vizualizaci domu a osadit jej na Vaši parcelu. Naše profesionální 3D návrhy dodají Vašemu záměru smysl a podstatu.

 

Části projektové dokumentace rodinného domu:

Projektová dokumentace pro společný souhlas a územní souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle vyhlášky 499/2006 Sb.:

A. Průvodní technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace

D. Dokumentace objektu a technických a technologických zařízení

D.1. Architektonicko-stavební řešení

D.2. Stavebně konstrukční řešení

D.3. Požárně bezpečnostní řešení

D.4. Technika prostředí staveb

E. Dokladová část

Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

Prováděcí dokumentace pro výrobu panelů a modulů

Po vydání stavebního povolení naši konstruktéři vyhotoví prováděcí (výrobní) dokumentaci pro výrobu jednotlivých panelů nebo modulů rodinného domu. To vše z důvodu zachování sledu všech postupných operací ve výrobní hale. Tato prováděcí dokumentace řeší přesné rozmístění konstrukčních prvků, kladení plošných materiálů, rozvody elektroinstalací, zdravo-technických instalací, apod. Zaměřuje se i na správnou manipulaci a skladování panelů ve výrobní hale, nebo na umístění panelů či modulů na nákladní auto. Následně prováděcí dokumentace přesně stanovuje postup montáže na staveništi. Tato dokumentace tvoří nedílnou součást, která je výsledkem správně a kvalitně provedené dřevostavby rodinného domu.

Vyřízení stavebního povolení a zastupování zákazníka při jednání s úřady

Našim zákazníkům nabízíme kompletní vyřízení stavebního povolení. Tato neméně oblíbená část „lítání po úřadech“ Vám v tomto případě odpadá. Na základě plné moci, kde Vás můžeme zastupovat, vyplníme veškeré žádosti o vydání stanovisek. Komunikujeme s dotčenými orgány, sousedy, městem či obcí, dodáváme a doplňujeme potřebnou dokumentaci ke stavbě.

Po získání potřebných stanovisek a vyjádření zaneseme projektovou dokumentaci včetně žádosti o stavební povolení na stavební úřad.

Výsledkem této někdy zdlouhavé činnosti je „STAVEBNÍ POVOLENÍ“.

Souhlas s užíváním stavby (Kolaudace)

Jakmile realizaci dokončíme a dům budete chtít užívat, vyřídíme za Vás i kolaudaci. Nashromáždíme pro Vás potřebnou dokumentaci a vyplníme žádost o souhlas s užíváním stavby. Pokud si stavební úřad vyžádá prohlídku, tak příslušníky stavebního úřadu stavbou provedeme a seznámíme je se všemi potřebnými okolnostmi.

Architektonická studie
V této předprojektové přípravě dáme Vašemu snu a představě stabilní rozměr a tvar. Sladíme dům s moderním designem, praktickým řešením dispozic a funkčností domu v průběhu jeho užívání.
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Náš tým odborných konstruktérů a projektantů má dlouholetou zkušenost s návrhy rodinných domů a bytové výstavby. Poskytujeme našim zákazníkům komplexní a individuální přístup v řešení architektonických návrhů a 3D vizualizací.
Zastupování zákazníka při jednání s úřady
Našim zákazníkům nabízíme kompletní vyřízení stavebního povolení. Tato neméně oblíbená část „lítání po úřadech“ Vám v tomto případě odpadá. Na základě plné moci, kde Vás můžeme zastupovat, vyplníme veškeré žádosti o vydání stanovisek.