Průběh stavby

Okolní podmínky a průzkum stavebního pozemku


Pokud již máte vlastní pozemek, je důležité vědět, co na něm můžete postavit a za jakých podmínek. To vše určuje Územní plán dané lokality a stavební úřad. Příslušný stavební úřad vám sdělí, jaké regulativy na pozemku platí a územní plánování uvede, zda je možné na parcele postavit rodinný dům pro trvalé bydlení nebo rekreační objekt.

Regulativy stanoví např.:

 • tvar střechy
 • velikost domu
 • odstupové vzdálenosti
 • zastavěnou plochu
 • apod.

Dalším důležitým faktorem je existence inženýrských sítí. U správců sítí EON nebo ČEZ, vodárenská společnost a obec či město (kanalizace) zjistíte, kde se sítě nacházejí a jaké jsou možnosti se na ně napojit.

Architektonická studie rodinného domu nebo objektu

Jakmile víte, jaké jsou možnosti stavební parcely, můžeme se pustit do projektu. Zde se Vám nabízejí dvě možnosti:

 • Typový projekt
  • Na našich stránkách si můžete vybrat z řady typových projektů, které lze dle vašich potřeb a přání individuálně upravit.
 • Individuální projekt
  • Pokud Vám naše nabídka typových domů nestačila, rádi Vám vyprojektujeme a navrhneme dům dle Vašich představ. Naše projekční a konstrukční kancelář vyvine maximální úsilí k tomu, aby navrhla bezpečný a pohodlný dům dle vašich představ a přání.

Při tvorbě architektonické studie domu se již naši projektanti zaměřuji na konstrukci a na složitosti detailů. Samozřejmostí je pro nás osobní a individuální přístup k zákazníkovi, tak abyste byly v budoucím domě spokojeni. Z tohoto důvodu Vám poskytneme potřebné informace ohledně dřevostaveb a následně Vám i poradíme, které systémy a konstrukce správně zvolit.

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Jakmile víme, jak bude dům ve skutečnosti vypadat, náš tým odborných projektantů vyhotoví projektovou dokumentace dle platné legislativy. Projektovou dokumentaci stavby zpracováváme i včetně konstrukčních návrhů a řešení detailů tak, abychom zaručily 100% návaznost projektu a realizace stavby.

Součástí projektové dokumentace včetně architektonických a konstrukčních návrhu je i optimalizace domu z hlediska tepelné pohody, vytápění, orientace domu vůči světovým stranám, bezpečnosti a požární ochrany.

Vyřízení stavebního povolení

Po vyhotovení projektové dokumentace je důležité zažádat všechny dotčené orgány a účastníky stavebního řízení o vyjádření a stanoviska ke stavbě. Následně zaneseme projektovou dokumentaci včetně žádosti o stavební povolení na stavební úřad. Tato neméně oblíbená část „lítání po úřadech" může být zdlouhavá a vyčerpávající.

Proto nabízíme vyřízení potřebných stanovisek a povolení za Vás.

Realizace

Jakmile máme potřebné stavební povolení, můžeme se pustit do stavby. Před započetím stavebních prací společně podepíšeme Smlouvu o Dílo a už nám nic nebrání, abychom objednali materiál a začali vyrábět konstrukční panely nebo moduly Vašeho budoucího bydlení.

 • Výrobní hala

  • Naše domy vyrábíme ve strojně plně vybavené výrobní hale. V naší výrobní hale nejsme závislí na klimatických podmínkách a tak šetříme čas na samotné výstavbě, staveništi a chráníme dřevěné materiály před účinky povětrnostních vlivů. 90 % výstavby se odehrává za zády profesionálních konstruktérů, kteří výrobu domu neustále kontrolují a dozorují.

 • Nakládka, převoz a montáž domu

  • Jakmile prefabrikace domu dosáhne fáze dokončenosti, naložíme jednotlivé panely nebo moduly na nákladní auto a převezeme na Váš pozemek. Na stavební parcele jsou již přichystány žárově zinkované zemní vruty, betonové patky nebo železobetonová základová deska.

   Modulový systém má tu výhodu, že dům lze dodat na místo stavby téměř dokončený. Propojíme dům s vodovodním řádem, kanalizací a elektřinou a ještě v den montáže se můžete stěhovat.

   U panelového systému za jeden den smontujeme jednotlivé panely obvodových stěn, stropu a střechy běžného rodinného domu. Na úplné dokončení domu potřebujeme ještě cca jeden týden a stěhování může začít.

 • Předání stavby a dokončení

  • Jakmile je dům hotov, společně stavbu projdeme a sepíšeme předávací protokol. Pokud se na stavbě vyskytují nějaké nedostatky, zapíšeme je do předávacího protokolu a do stanoveného termínu je odstraníme.

Užívání stavby

Pro nás komunikace s naším zákazníkem po předání stavby nekončí. Rádi mu poskytneme odbornou pomoc s užíváním stavby, údržbou, přístavbou terasy, carportu, zahradního domku, garáže, apod.