Skladba konstrukcí

 

Podlaha založená na zemních vrutech

Podlaha založená na zemních vrutech

Nízkoenergetický dům

 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm, hydroizolační stěrka tl. 1 mm
 2. Dřevotřísková deska, DTD P3 16mm
 3. Parozábrana
 4. Stavebně konstrukční deska OSB 18
 5. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH a OSB, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 300 mm
 6. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 7. Stavební voděodolná překližka s oboustranně povrchově upravenou fólií 9mm
 8. Zemní žárově zinkovaný ocelový vrut, provětrávaná vzduchová mezera 300 mm
 9. Štěrkový podsyp 100 mm
 10. Geotextilie

Tloušťka podlahy celkem 343 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,157 W/m2·K

Úsporná
B

Podlaha založená na zemních vrutech - podlahové vytápění (suchý proces)

Podlaha založená na zemních vrutech - podlahové vytápění (suchý proces)

Nízkoenergetický dům

 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm
 2. Podložka HEAT PAK 7 mm
 3. Elektrická topná folie ECOFILM 1,5 mm
 4. Izolace STARLON 6 mm
 5. Podlahová sádrovláknitá deska Fermacell 25 mm
 6. Parozábrana
 7. Stavebně konstrukční deska OSB 18
 8. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH a OSB, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 300 mm
 9. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 10. Stavební voděodolná překližka s oboustranně povrchově upravenou fólií 9mm
 11. Zemní žárově zinkovaný ocelový vrut, provětrávaná vzduchová mezera 300 mm
 12. Štěrkový podsyp 100 mm
 13. Geotextilie

Tloušťka podlahy celkem 368 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,152 W/m2·K

Úsporná
B

Podlaha založená na základové desce - podlahové vytápění (suchý proces)

Podlaha založená na základové desce - podlahové vytápění (suchý proces)

Nízkoenergetický dům

 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm
 2. Podložka HEAT PAK 7 mm
 3. Elektrická topná folie ECOFILM 1,5 mm
 4. Izolace STARLON 6 mm
 5. Podlahová sádrovláknitá deska Fermacell 25 mm
 6. Parozábrana
 7. Podlahový EPS 150F tl. 120 mm
 8. Asfaltová hydroizolace
 9. Železobetonová základová deska tl. 120 mm

Tloušťka podlahy celkem 281 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,267 W/m2·K

Úsporná
B

Podlaha založená na základové desce - podlahové vytápění (mokrý proces)

Podlaha založená na základové desce - podlahové vytápění (mokrý proces)

Nízkoenergetický dům

 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm
 2. Samonivelační anhydridový potěr tl. 50 mm, elektrické odporové kabely
 3. Reflexní třívrstvá hliníková folie
 4. Podlahový EPS 150F tl. 120 mm
 5. Asfaltová hydroizolace
 6. Železobetonová základová deska tl. 120 mm

Tloušťka podlahy celkem 292 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,286 W/m2·K

Podlaha z BSH hranolů založená na zemní vruty

Podlaha z BSH hranolů založená na zemní vruty

Nízkoenergetický dům

 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm, hydroizolační stěrka tl. 1 mm
 2. Dřevotřísková deska, DTD P3 16mm
 3. Parozábrana
 4. Stavebně konstrukční deska OSB 18
 5. Nosná konstrukce BSH 180, tepelná izolace ISOVER ORSIK tl. 180 mm
 6. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 7. Stavební voděodolná překližka s oboustranně povrchově upravenou fólií 9mm
 8. Zemní žárově zinkovaný ocelový vrut, provětrávaná vzduchová mezera 300 mm
 9. Štěrkový podsyp 100 mm
 10. Geotextilie

Tloušťka podlahy celkem 226 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,289 W/m2·K

Úsporná
B

Podlaha z BSH hranolů založená na betonové patky

Podlaha z BSH hranolů založená na betonové patky
 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm, hydroizolační stěrka tl. 1 mm
 2. Dřevotřísková deska, DTD P3 16mm
 3. Parozábrana
 4. Stavebně konstrukční deska OSB 18
 5. Nosná konstrukce BSH 180, tepelná izolace ISOVER ORSIK tl. 180 mm
 6. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 7. Stavební voděodolná překližka s oboustranně povrchově upravenou fólií 9mm
 8. Železobetonová patka, provětrávaná vzduchová mezera 300 mm
 9. Štěrkový podsyp 100 mm
 10. Geotextilie

Tloušťka podlahy celkem 226 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,289 W/m2·K

Úsporná
B

Podlaha na zemních vrutech s podlahovým vytápěním (mokrý proces)

Podlaha na zemních vrutech s podlahovým vytápěním (mokrý proces)

Nízkoenergetický dům

 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm
 2. Vrstva anhydritu tl. 50 mm s topnými kabely
 3. Reflexní třívrstvá hliníková folie
 4. Podlahový EPS 150F tl. 30 mm
 5. Parozábrana, Stavebně konstrukční deska OSB 18
 6. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH a OSB, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 300 mm
 7. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 8. Stavební voděodolná překližka s oboustranně povrchově upravenou fólií 9mm
 9. Zemní žárově zinkovaný ocelový vrut, provětrávaná vzduchová mezera 300 mm
 10. Štěrkový podsyp 100 mm
 11. Geotextilie

Tloušťka podlahy celkem 409 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,143 W/m2·K

Úsporná
B

Pasivní podlaha založené na zemních vrutech

Pasivní podlaha založené na zemních vrutech

Pasivní dům

 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm, hydroizolační stěrka tl. 1 mm
 2. Dřevotřísková deska, DTD P3 tl. 16 mm
 3. Stavebně konstrukční deska OSB tl. 18 mm
 4. Parozábrana
 5. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH a OSB, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 460 mm
 6. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 7. Stavební voděodolná překližka s oboustranně povrchově upravenou fólií tl. 9mm
 8. Zemní žárově zinkovaný ocelový vrut, provětrávaná vzduchová mezera tl. 300 mm
 9. Štěrkový podsyp tl. 100 mm
 10. Geotextilie

Tloušťka podlahy celkem 507 mm

Součinitel prostupu tepla U = 0,109 W/m2·K

Mimořádně úsporná
A

Podlaha mezi patry s podlahovým vytápěním (suchý proces)

Podlaha mezi patry s podlahovým vytápěním (suchý proces)

Nízkoenergetický dům

 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm
 2. Podložka HEAT PAK 7 mm
 3. Elektrická topná folie ECOFILM 1,5 mm
 4. Izolace STARLON 6 mm
 5. Podlahová sádrovláknitá deska Fermacell 25 mm, Fermacellový podsyp 30 mm
 6. Parozábrana, Stavebně konstrukční deska OSB 18
 7. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH a OSB 260 mm, tepelná izolace ISOVER DOMO tl. 140 mm
 8. Instalační podhled KVH 40/60, bez tepelné izolace
 9. SDK RB 12,5 mm

Tloušťka podlahy celkem 402 mm.

Podlaha mezi patry s podlahovým vytápěním (mokrý proces)

Podlaha mezi patry s podlahovým vytápěním (mokrý proces)

Nízkoenergetický dům

 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm
 2. Vrstva anhydritu tl. 50 mm s 
 3. Elektrické topnými kabely
 4. Reflexní třívrstvá hliníková folie
 5. Podlahový EPS 150F tl. 30 mm
 6. Stavebně konstrukční deska OSB 18
 7. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH a OSB 260 mm, tepelná izolace ISOVER DOMO tl. 140 mm
 8. Instalační podhled KVH 40/60, bez tepelné izolace
 9. SDK RB 12,5 mm

Tloušťka podlahy celkem 414 mm.

Podlaha mezi patry BSH hranol

Podlaha mezi patry BSH hranol
 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm, hydroizolační stěrka tl. 1 mm
 2. Dřevotřísková deska, DTD P3 16mm
 3. Stavebně konstrukční deska OSB 18 mm
 4. Nosná konstrukce BSH 240, tepelná izolace ISOVER DOMO tl. 140 mm
 5. Instalační podhled KVH 40/60, bez tepelné izolace
 6. SDK RB 12,5 mm

Tloušťka podlahy celkem 329 mm.

Podlahy mezi patry (fermacell)

Podlahy mezi patry (fermacell)
 1. PVC GERFLOR texline tl. 1,5 mm, hydroizolační stěrka tl. 1 mm
 2. Podlahová sádrovláknitá deska Fermacell 25 mm, fermacellový podsyp
 3. Stavebně konstrukční deska OSB 18 mm
 4. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH a OSB 260 mm, tepelná izolace ISOVER DOMO tl. 140 mm
 5. Instalační podhled KVH 40/60, bez tepelné izolace
 6. SDK RB 12,5 mm

Tloušťka podlahy celkem 358 mm.

Obvodová stěna difuzně uzavřená - provětrávaná mezera

Obvodová stěna difuzně uzavřená - provětrávaná mezera

Nízkoenergetický dům

 1. Stavební sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm, nátěr bílí 3x.
 2. Stavebně konstrukční deska OSB 15 mm.
 3. Instalační spára, rošt KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER UNI 40 mm.
 4. Parozábrana.
 5. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH hranolu a OSB desky,
  Tepelná izolace ISOVER UNI tl. 180 mm.
 6. Difuzně otevřená polyesterová textilie.
 7. Dřevěný rošt 30/60 mm s provětrávanou vzduchovou mezerou.
 8. Obklad cementovláknitá deska CEMBONIT tl. 5 mm
 9. Modřínový obklad průřezu 20/115 mm.

Tloušťka stěny celkem 298 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,206 W/m2·K

Úsporná
B

Obvodová stěna difuzně uzavřená - provětrávaná mezera (fermacell)

Obvodová stěna difuzně uzavřená - provětrávaná mezera (fermacell)

Nízkoenergetický dům

 1. Stavební sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm, nátěr bílí 3x
 2. Parozábrana.
 3. Instalační spára, rošt KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER UNI 40 mm
 4. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH hranolu a OSB desky, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 180 mm
 5. Sádrovláknitá deska Fermacell tl. 15 mm
 6. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 7. Dřevěný rošt 30/60 mm s provětrávanou vzduchovou mezerou
 8. Obklad cementovláknitá deska CEMBONIT tl. 5 mm,
 9. Modřínový obklad průřezu 20/115 mm.

Tloušťka stěny celkem 298 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,204 W/m2·K

Úsporná
B

Obvodová stěna difuzně uzavřená kontaktní zateplovací systém EPS

Obvodová stěna difuzně uzavřená kontaktní zateplovací systém EPS

Nízkoenergetický dům

 1. Stavební sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm, nátěr bílí 3x
 2. Stavebně konstrukční deska OSB 15 mm
 3. Parozábrana
 4. Instalační spára, rošt KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER UNI 40 mm
 5. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH hranolu a OSB desky, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 180 mm
 6. Sádrovláknitá deska Fermacell tl. 15 mm
 7. Fasádní EPS 70F tl. 80 mm
 8. Lepící hmota, Akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm

Tloušťka stěny celkem 347 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,170 W/m2·K

Úsporná
B

Obvodová stěna difuzně otevřená dřevovláknitá izolace

Obvodová stěna difuzně otevřená dřevovláknitá izolace

Nízkoenergetický dům

 1. Stavební sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm, nátěr bílí 3x
 2. Instalační spára, rošt KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER UNI 40 mm
 3. Stavebně konstrukční deska OSB 15 mm
 4. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH hranolu a OSB desky, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 180 mm
 5. Fasádní dřevovláknitá deska Pavatex Isolair tl. 60 mm
 6. Vrstva lepící hmoty, Akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm

Tloušťka stěny celkem 310 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,156 W/m2·K

Úsporná
B

Obvodová stěna difuzně otevřená minerální izolace

Obvodová stěna difuzně otevřená minerální izolace

Nízkoenergetický dům

 1. Stavební sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm, nátěr bílí 3x
 2. Instalační spára, rošt KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER UNI 40 mm
 3. Stavebně konstrukční deska OSB 15 mm
 4. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH hranolu a OSB desky, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 180 mm
 5. Sádrovláknitá deska Fermacell tl. 15 mm
 6. Fasádní minerální vata Isover NF 333 tl. 50 mm
 7. Vrstva lepící hmoty, Akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm

Tloušťka stěny celkem 315 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,160 W/m2·K

Úsporná
B

Obvodová stěna KVH difuzně uzavřená kontaktní zateplovací systém EPS

Obvodová stěna KVH difuzně uzavřená kontaktní zateplovací systém EPS

Nízkoenergetický dům

 1. Stavební sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm, nátěr bílí 3x
 2. Stavebně konstrukční deska OSB 15 mm
 3. Parozábrana
 4. Instalační spára, rošt KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER ORSIK 40 mm
 5. Nosná konstrukce KVH hranolu 60/100, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 100 mm
 6. Stavebně konstrukční deska OSB 15 mm
 7. Fasádní EPS 70F tl. 50 mm
 8. Lepící hmota, Akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm

Tloušťka stěny celkem 264 mm

Součinitel prostupu tepla U = 0,243 W/m2·K

Úsporná
B

Pasivní obvodová stěna difuzně uzavřená - provětrávaná mezera

Pasivní obvodová stěna difuzně uzavřená - provětrávaná mezera

Pasivní dům

 1. Stavební sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm, nátěr bílí 3x.
 2. Stavebně konstrukční deska OSB 15 mm.
 3. Instalační spára, rošt KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER UNI 40 mm.
 4. Parozábrana.
 5. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH hranolu a OSB desky,
  Tepelná izolace ISOVER UNI tl. 300 mm.
 6. Difuzně otevřená polyesterová textilie.
 7. Dřevěný rošt 30/60 mm s provětrávanou vzduchovou mezerou.
 8. Obklad cementovláknitá deska CEMBONIT tl. 5 mm
 9. Modřínový obklad průřezu 20/115 mm.

Tloušťka stěny celkem 418 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2·K

Vnitřní nosná příčka

Vnitřní nosná příčka
 1. SDK RB 12,5 mm, nátěr bílí 3x
 2. Stavebně konstrukční deska OSB 18 mm
 3. Nosná konstrukce KVH 100 mm, tepelná izolace ISOVER DOMO tl. 100 mm
 4. Stavebně konstrukční deska OSB 18 mm
 5. SDK RB 12,5 mm, nátěr bílí 3x

Tloušťka podlahy celkem 156 mm.

Vnitřní nenosná příčka

Vnitřní nenosná příčka
 1. SDK RB 12,5 mm, nátěr bílí 3x
 2. Stavebně konstrukční deska OSB 18 mm
 3. Nosná konstrukce KVH 60 mm, tepelná izolace ISOVER DOMO tl. 60 mm
 4. Stavebně konstrukční deska OSB 18 mm
 5. SDK RB 12,5 mm, nátěr bílí 3x


Tloušťka podlahy celkem 116 mm.

Střešní konstrukce difuzně uzavřená s PVC střešní fólií

Střešní konstrukce difuzně uzavřená s PVC střešní fólií
 1. Vyztužená fólie z měkčeného PVC, tl. 1,5 mm, barevné provedení šeda
 2. Stavebně konstrukční deska OSB 15 mm 2x
 3. Provětrávaná vzduchová mezera střešního pláště - spádové klíny
 4. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 5. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH a OSB 260 mm, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 260 mm
 6. Parozábrana
 7. Instalační podhled KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 40 mm
 8. SDK RB 12,5 mm, nátěr bílí 3x

Tloušťka podlahy celkem 470 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,156 W/m2·K

Úsporná
B

Střešní šikmá konstrukce difuzně uzavřená s plechovou střešní krytinou

Střešní šikmá konstrukce difuzně uzavřená s plechovou střešní krytinou
 1. Plechová střešní krytina
 2. Kontralatě 30/50
 3. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 4. Nosná konstrukce KVH 60/260, tepelná izolace ISOVER ORSIK tl. 260 mm
 5. Parozábrana,
 6. Instalační podhled KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 40 mm
 7. SDK RB 12,5 mm, nátěr bílí 3x

Tloušťka podlahy celkem 430 mm.

Úsporná
B

Pasivní střešní konstrukce difuzně uzavřená s PVC střešní fólií

Pasivní střešní konstrukce difuzně uzavřená s PVC střešní fólií
 1. Vyztužená fólie z měkčeného PVC, tl. 1,5 mm, barevné provedení šeda
 2. Stavebně konstrukční deska OSB 15 mm 2x
 3. Provětrávaná vzduchová mezera střešního pláště - spádové klíny
 4. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 5. Nosná konstrukce I-nosník složený z KVH a OSB 500 mm, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 500 mm
 6. Parozábrana,
 7. Instalační podhled KVH 40/60, tepelná izolace ISOVER UNI tl. 40 mm
 8. SDK RB 12,5 mm, nátěr bílí 3x

Tloušťka podlahy celkem 710 mm.

Součinitel prostupu tepla U = 0,096 W/m2·K

Šikmá střecha s plechovou střešní krytinou - nezateplená

Šikmá střecha s plechovou střešní krytinou - nezateplená
 1. Plechová střešní krytina
 2. Kontralatě 30/50
 3. Difuzně otevřená polyesterová textilie
 4. Nosná konstrukce KVH 60/240,

Tloušťka podlahy celkem 360 mm.