Transport

MODULOVÉ DŘEVOSTAVBY (NADROZMĚRNÁ DOPRAVA)

Modulové dřevostavby jsou nejvyšším stupněm prefabrikace výstavby rodinných a bytových domů. Jsou kompletně vyrobeny ve výrobní hale s veškerým vnitřním vybavením, rovnou střechou a fasádou. Následně jsou jako nadrozměrný náklad převezeny na Váš pozemek. Dům po transportu umístíme na předem připravené základové konstrukce. Přeprava těchto modulů je omezena na maximální šířku 4,5 m, a délku 13 m. Dům se však může skládat z několika modulů, díky čemuž jsme schopni modulovou výstavbou získat větší zastavěnou plochu.

Výhoda tohoto systému je, že se ihned po transportu můžete stěhovat, na parcele nevzniká po delší dobu nadměrný hluk a terén pozemku zůstává zachován bez dalších zdlouhavých úprav.

MODULOVÉ EKO DŘEVOSTAVBY (NÁVĚS)

Modulové EKO dřevostavby jsou obdobou modulů, které se přepravují jako nadrozměrný náklad. Tyto moduly se nepřepravují v tak velkých rozměrech. Šířka jednoho modulu EKO domu je 2,5 m a délka 6,5 m. Díky tomu moduly nevyžadují vyšší nároky na přístup na pozemek, cestu k parcele, větší tonáž jeřábu apod. Moduly se naloží na klasický kamion s návěsem.

Dům je tedy následně složen z několika těchto modulů, které vytvoří následně půdorys a tvar domu. Po složení a montáži je nutné počítat s časovým horizontem cca 7-14 dní na dokončení.

PANELOVÉ DŘEVOSTAVBY (NÁVĚS)

Transport tohoto typu domů probíhá na standardních kamionech s návěsem. Ve výrobní hale se vyrobí jednotlivé panely obvodových stěn, vnitřních příček, podlah, stropů a střechy. Vyrobené panely se následně poskládají na předem připravený kamion s návěsem a přepraví se k Vám na pozemek, kde probíhá vykládka kamionu současně s montáží na předem připravené základové konstrukce. I přesto, že panely jsou vyrobeny částečně s vnitřní povrchovou úpravou, fasádou a s namontovanými okny, zůstává nutný potřebný čas na dokončení na místě stavby v rozmezí 14 - 28 dní.