Vytápění a větrání

VYTÁPĚNÍ

Dřevostavby lze vytápět různými způsoby. Vytápět lze pomocí elektřiny, plynu, tepelného čerpadla nebo částečně fotovoltaickými nebo solárními konvektory. Je důležité vybrat správný systém vytápění a to tak, aby provozní náklady byly co nejmenší, stejně tak jako náklady na pořízení celé technologie v závislosti na velikosti domu.

Systémy vytápění se dají různě kombinovat. Z pohledu legislativy musí být dodržen poměr obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie. To znamená, že dům nelze vytápět pouze elektrickou energií, neboť ta je neobnovitelným zdrojem. Jinými slovy se musí vyrobit. Proto je důležité kombinovat elektrické vytápění například s krbovými kamny na dřevo nebo na pelety. Ty představují zdroj obnovitelné energie a každá budova je v určitém poměru musí splňovat.

Domy, které projektujeme a tepelně dimenzujeme, jsou velmi kvalitně zatepleny. Naše nízkoenergetické domy tedy spíše odpovídají domům pasivním. Náklady, které jsou nutné k vytopení domu, jsou minimální. Největší zkušenosti s vytápěním domů máme v oblasti elektrických zdrojů, které mají v dnešní době potenciál a budoucnost. Topné systému, které pro vytápění využívají přímou elektrickou energii lze rozdělit na několik typů.

Nejrychlejším a nejekonomičtějším typem jsou elektrické nástěnné přímotopy. Jedná se o otopná tělesa, která mohou být umístěna na stěnách nebo volně stát v prostoru. Častým požadavkem zákazníků je podlahové topení. V tomto případě lze využít elektrické topné kabely nebo fólie zabudované v konstrukci podlahy. V dnešní době lze celý systém řídit na dálku přes web nebo jednoduše pomocí termostatů v každé místnosti. Systém vyniká vysokou kvalitou a výrobce na ni udává doživotní záruku. Systémy využívající přímou elektrickou energii pro vytápění mohou být do určité míry podporovány obnovitelným zdrojem energie ze solárních zařízení, která lze umístit na střechy domů nebo také na volná prostranství ve formě fotovoltaických panelů. Ty vyrábějí elektrickou energii a dodávají ji přímo do podlahového nebo nástěnného topného systému. Vyrobená elektrická energie se dá navíc akumulovat pomocí speciálních baterií. Elektrickou energii vyrobenou v době, kdy elektrickou energii nespotřebováváme, lze do těchto baterií uložit a použít tehdy, kdy je potřebná. Například v noci, nebo ve dnech, kdy nejsou slunečné dny a fotovoltaické panely elektrickou energii nejsou schopny vyrobit. Elektrické systémy pro vytápění bývají nejčastěji kombinovány s krbovými kamny nebo krbem na tuhá paliva jako zdrojem obnovitelné energie a navíc také zdrojem tepla v případě výpadku elektrické energie.

Další varianta, která se často používá, je vytápění plynem. Do Vašeho domu můžeme zavést plyn a ohřívat tak užitkovou vodu, popřípadě vodu určenou na vytápění. Tento systém může být kombinován s krbovými kamny nebo krbem na tuhá paliva s výměníkem. Dům si jednoduše vytopíte plynem nebo dřevem a díky krbovým kamnům získám idylickou atmosféru ohně v obývacím pokoji. Teplá voda určená pro otopnou soustavu je vedena do otopných nástěnných těles nebo do rozvodů podlahového topení. S topným médiem (vodou) lze kombinovat i ostatní zdroje vytápění jako například tepelné čerpadlo, elektrický kotel, kotel na pelety a ostatní tuhá paliva.

Dalším zdrojem vytápění jsou tepelná čerpadla. Jedná se o zařízení s vysokou pořizovací cenou, ale nízkými provozními náklady.

Tepelná čerpadla se rozdělují podle zdroje tepla:

Vzduch/voda - Nejčastěji používaný typ. Jednotka tepelného čerpadla je umístěna uvnitř objektu nebo vně objektu a celý systém přivádí již teplou vodu do topného okruhu.

Země/voda - Tepelná čerpadla mohou získávat teplo z hlubinného vrtu nebo z plošného zemního kolektoru. Všechny modely mají uzavřený okruh chladiva.

Vzduch/vzduch – Tepelná čerpadla využívající teplo z okolního venkovního vzduchu až do venkovních teplot vzduchu -17 °C. Skládají se podobně jako klimatizace z venkovní jednotky, která odebírá teplo ze vzduchu a pomocí chladiva stlačeného kompresorem na vyšší teplotu a tlak je předává vnitřní jednotce, která pomocí výměníku vhání teplý vzduch do místnosti. Obdobným způsobem funguje při obráceném režimu klimatizace v letních měsících.

Voda/voda - odebírá teplo ze spodní, geotermální vody nebo z vodních toků či ploch jako jsou rybníky apod. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Tepelná čerpadla voda/voda lze využít i pro využití odpadního tepla v technologických procesech.

VĚTRÁNÍ

Mimo přirozené větrání okny existuje i nucený způsob pomocí rekuperačních jednotek. Obecně nám rekuperační jednotky snižují náklady na výtápění a to vše zaručuje tepelný výměník, který jednotky obsahují. Výměník část svého tepla z odpadního vzduchu předá vzduchu čerstvému, který je do domu a obytných místností přiváděn z exteriéru. To znamená, že čerstvý vzduch, který je přiváděn do místnosti, nemá teplotu venkovního vzduchu například -10 °C, ale přibližně + 10 °C. Další výhodou řízeného větrání je, že po celou dobu užívání stavby nemusíte otevírat okna. Větrání funguje zcela automaticky a prostory za vás perfektně vyvětrá. Dalšími výhodami je, že zabraňuje tvorbě plísní při zvýšené vlhkosti vzduchu v interiéru, má výborný vliv pro jedince s astmatem a dokáže v létě i chladit. Nevýhodu řízeného větrání je, že prodražuje stavbu a je nutné v konstrukci počítat s montáží vzduchotechnického potrubí.

Řízené větrání lze provést dvěma způsoby, a to centrálně a decentrálně.

Centrální větrání vymění množství vzduchu celého domu o určitém objemu a čase. Pro jeden dům je jedna centrální řídící rekuperační jednotka, která stejné množství vzduchu (čerstvého) do domu dodá a stejné množství vzduchu (odpadního) odebere. Každá vyústka odtahová nebo přívodní má přesně stanovený odtah a přívod vzduchu v m3 tak, aby byl zaručen rovnotlak v celém systému. Větrání se nastavuje centrálně pro celý dům.

Decentrální rekuperační systém funguje na principu, kdy má každá obytná místnost svoji rekuperační jednotku a zvlášť vyústku pro přívod a odtah vzduchu. Jednotlivé místnosti jsou větrány nezávisle na počtu rekuperačních jednotek. Odvětrání koupelen a WC je následně řešeno klasickým ventilátorem a odtahem znečištěného vzduchu.