Doposud se firma DOMESTAV PLUS soustředila pouze na objekty určené pro bydlení, ať už celoroční nebo rekreační. Velmi dobře si však uvědomujeme využitelnost a uplatnění našich dřevěných kontejnerů v komerčním sektoru, proto jsme pro Vás náš sortiment rozšířili o objekty určené pro komerční využití.

Proč dřevěný kontejner?

Celosvětově se využívají téměř výhradně ocelové kontejnery. Opotřebení, opravy a údržba nejsou ovšem tak výhodné jako u dřevěných materiálů (pořizovací náklady, sváření atd.). Pobyt mezi dřevěnými stěnami je příjemnější a zdravější než ve schránce z oceli. Dřevěné kontejnery lze snadněji a levněji obměňovat, přizpůsobovat a přestavovat a dřevo je navíc jako obnovitelná surovina šetrnější k životnímu prostředí. Rozměry a spojovací prostředky dovolují skladování a transport po celém světě, nebudou však přemisťovány každý den, nabízí ale architekturu a stavební technologii jednoduchých objektů.

Základním konstrukčním prvkem dřevěného kontejneru je samonosná rámová konstrukce vyplněná tepelnou izolací, opláštěná smrkovými palubkami, kontaktním zateplovacím systémem, plechovými nebo minerálními fasádními deskami. Interiér je zakončen požárně odolnými deskami, které opticky odpovídají sádrokartonovému záklopu. Dosáhli jsme tak, jak konstrukčně tak vizuálně, reprezentativního objektu pro Vaše komerční účely.

Komerční objekty DOMESTAV PLUS jsou určeny pro všestranné využití, nezáleží tedy na tom, zda podnikáte v obchodu, službách nebo výrobě. Mezi příklady námi navržených objektů tak můžete najít třeba cukrárnu, prodejnu, administrativní budovu, či kadeřnictví.

Jednotlivé objekty jsou vyrobeny ve výrobní hale do finální podoby a následně převezeny nákladním automobilem na Váš pozemek a umístěny pomoci jeřábu. Tyto typy objektů je možné postavit na železobetonové desce, patkách, či zemních vrutech….

Objekty jsou vhodné především jako malé, či mobilní provozovny.

PŘEDNOSTI:

– velmi nízká pořizovací cena

– rychlá výroba

– snadné přemístění

– dobrá energetická náročnost