V této sekci naleznete objekty občanské vybavenosti vhodné nejen pro veřejnou správu. Jedná se o objekty, které mohou splnit svůj účel hlavně v rámci regionálního rozvoje. Tyto objekty jsou vhodným řešením pro obce, kraje, ale i soukromé Investory. Typickým příkladem jsou komunitní domy pro seniory, dětské školky, informační centra, nebo úřady.

Konstrukce a podoba těchto objektů vychází z modulových domů DOMESTAV PLUS, nebo skeletové konstrukce, tzv. dřevěných kontejnerů DOMESTAV PLUS.

Modulové domy představují nejvyšší stupeň prefabrikovaných objektů. To znamená, že objekt, splňující vysoké požadavky na plnohodnotné využití vyrobíme ve výrobní hale a následně dopravíme na Váš pozemek. Hlavní výhodou tohoto systému je rychlost výstavby, která probíhá mimo váš pozemek, tedy bez hluku a odpadu. Samotné umístění a kompletace modulů na pozemku probíhá v řádu hodin, max. několika málo dnů, podle složitosti.

Proč dřevěný kontejner?

Celosvětově se využívají téměř výhradně ocelové kontejnery. Opotřebení, opravy a údržba nejsou ovšem tak výhodné jako u dřevěných materiálů (pořizovací náklady, sváření atd.). Pobyt mezi dřevěnými stěnami je příjemnější a zdravější než ve schránce z oceli. Dřevěné kontejnery lze snadněji a levněji obměňovat, přizpůsobovat a přestavovat a dřevo je navíc jako obnovitelná surovina šetrnější k životnímu prostředí. Rozměry a spojovací prostředky dovolují skladování a transport po celém světě, nebudou však přemisťovány každý den, nabízí ale architekturu a stavební technologii jednoduchých objektů.

Základním konstrukčním prvkem dřevěného kontejneru je samonosná skeletová konstrukce vyplněná tepelnou izolací, opláštěná smrkovými palubkami, kontaktním zateplovacím systémem, plechovými nebo minerálními fasádními deskami. Interiér je zakončen požárně odolnými deskami, které opticky odpovídají sádrokartonovému záklopu. Dosáhli jsme tak, jak konstrukčně tak vizuálně důstojného a reprezentativního objektu pro občanské účely.